Naam deelnemer  Naam voertuig  Woonplaats  
 Jari de Gier  Little green rocket Maurik   
 Marien van de Westeringh  Red bullet  Achterberg   
Kees van Schaik  Blue Devil